Värmlandsfåren är en allmogeras som kan ha färgerna vit, svart, brun, grå, samt olika variationer av dessa färger. Besättningen består idag av ca 60 tackor och till detta tillkommer lamm och avelsbaggar.