Värdegrund

Djurens bästa

Ärlighet mot kunder och djur 

Vision

Skapa och behålla ett levande lantbruk, så att våra svenska hagmarker och åkrar hålls öppna. Öppna landskap gillar vi 😀

Affärside'

Utveckla fårgården och gårdsbutiken.

Marknadsföra fåren och då speciellt Värmlandsfåren som tillhör gruppen Allmogefår.

Fåren är det gemensamma för hela verksamheten. Markerna hålls öppna och gårdsbutiken säljer produkter som kommer från fåren så som kött, skinn och genuina hantverksprodukter gjorda av ullen.